Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Część IX. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

  1. Pacjent w Szpitalu ma prawo do opieki duszpasterskiej.
  2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, Szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym.
  3. Szpital ponosi koszty realizacji praw pacjenta ,chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
  4. Informacja dotycząca opieki duszpasterskiej umieszczona jest na tablicy informacyjnej, każdej komórce medycznej Szpitala udzielającej całodobowych świadczeń medycznych lub też można uzyskać ją od personelu Szpitala.