Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy –  bezpłatnie
 2. Wysokość opłaty za  udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej  w sposób określony w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
  1. innym niż pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy uprawnionym podmiotom, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  2. kolejnej kopii dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
   wynosi:
 • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 12,96 zł brutto w tym 23% podatku VAT
 • jedna strona kopii dokumentacji medycznej albo wydruku dokumentacji medycznej- 0,44 zł brutto w tym 23% podatku VAT
 • udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,58 zł brutto w tym 23% podatku VAT.  

Pliki do pobrania: