Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Onkologii

ZASADY PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ:

Tryb przyjęcia pacjentów odbywa się na dwa sposoby:

 1. Na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po wcześniej wizycie w poradni onkologicznej (do poradni nie jest  wymagane skierowanie), gdzie następuje przygotowanie chorego oraz kwalifikacja do leczenia stosowanego w Oddziale.
 2. Ze skierowaniem na oddział pacjent zgłasza się w godz. 8:00-14:35 do sekretariatu oddziału – budynek „L” przy ul. Podgórnej, II piętro.

Lubuski Ośrodek Onkologii jest jedynym w województwie ośrodkiem leczącym pacjenta w sposób kompleksowy i daje możliwość zastosowania wszystkich metod leczenia onkologicznego w sposób skojarzony lub sekwencyjny. 
W ramach konsylium onkologicznego podejmowane są decyzje terapeutyczne na podstawie opinii: chirurga onkologa, onkologa klinicznego i radioterapeuty oraz lekarzy innych specjalności zaangażowanych w proces leczenia co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych metod leczenia onkologicznego. 

Lubuski Ośrodek Onkologii tworzą:

 • Kliniczny Oddział Onkologii z Pododdziałem Chemioterapii,
 • Kliniczny Oddział Radioterapii,
 • Poradnia Onkologiczna,
 • Dzienny Oddział Chemioterapii,
 • Zakład Radioterapii,
 • Zakład Fizyki. 

W ramach Klinicznego Oddziału Onkologii i Dziennego Oddziału Chemioterapii prowadzone jest leczenie nowotworów: chemioterapią, hormonoterapią, immunoterapią oraz leczenie ukierunkowane molekularnie. 
Kliniczny Oddział Onkologii dysponuje 36 łóżkami, co zapewnia możliwość prowadzenia chemioterapii w trybie stacjonarnym w przypadkach kilkudniowych schematów leczenia  oraz w przypadku leczenia skojarzonego radioterapią  z chemioterapią. 
Praca Klinicznego Oddziału Onkologii jest zintegrowana z działalnością Dziennego Oddziału Chemioterapii, gdzie prowadzone jest leczenie systemowe nowotworów w trybie ambulatoryjnym. Pacjenci, którzy nie wymagają leczenia stacjonarnego (związanego z kilkudniowym pobytem w Oddziale) mają zapewnianą możliwość leczenia ambulatoryjnego – mniej absorbującego. 
W ramach leczenia w oddziale i leczenia ambulatoryjnego pacjent ma dostęp do leczenia przedoperacyjnego chemioterapią w przypadku rozpoznania raka piersi, żołądka, przełyku, pęcherza moczowego zintegrowanego z leczeniem operacyjnym po wstępnej chemioterapii. W przypadku konieczności dodatkowych konsultacji specjalistycznych pacjent ma stały do nich dostęp w obrębie szpitala i poradni specjalistycznych. Zarówno pacjent jak i członkowie rodziny mają możliwość wsparcia psychologicznego w ramach oddziału i porani.

Pacjenci mają dostęp do leczenia nowoczesnymi lekami w programach lekowych refundowanych przez NFZ: 

 • w raku płuca:
  IRESSA (gefitynib)
  TARCEVA (erlotynib)
  GIOTRIF (afatinib)
  XALCORI (kryzotynib)
  TAGRISSO (ozymertynib)
  KEYTRUDA (pembrolizumab)
  OPDIVO (niwolumab)
  VARGATEF (nintedanib);
 • w raku jelita grubego:
  AVASTIN (bewacyzumab)
  ERBITUX (cetuksymab)
  VECTIBIX (panitumumab)
  ZALTRAP (aflibercept);
 • w raku piersi:
  HERCEPTIN (trastuzumab) dożylnie i podskórnie
  PERJETA (pertuzumab)
  TYVERB (lapatinib) 
 • w raku nerki:
  SUTENT (sunitynib)
  NEXAVAR (sorafenib),
  AFINITOR (ewerolimus)
  TORISEL (temsyrolimus)
  VOTRIENT (pazopanib)
  INLYTA (aksytynib)
  CABOMETYX (kabozantynib)
  OPDIVO (niwolumab);
 • w nowotworach podścieliska przewodu pokarmowego (GIST):
  GLIVEC (imatinib)
  SUTENT (sunitynib)
  NEXAVAR (sorafenib)
 • w raku wątrobowokomórkowym:
  NEXAVAR (sorafenib)
 • w mięsakach tkanek miękkich:
  YONDELIS (trabektydyna)
  VOTRIENT (pazopanib)
  SUTENT (sunitynib)
 • w czerniakach:
  ZELBORAF (wemurafenib)
  COTELIC (kometynib)
  TAFINLAR (dabrafenib)
  MEKINIST (trametynib)
  YERVOY (ipilimumab)
  OPDIVO (niwolumab)
  KEYTRUDA (pembrolizumab);
 • w raku jajnika:
  AVASTIN (bewacyzumab)
  LYNPARZA (olaparib);
 • w nowotworach narządów głowy i szyi:
  ERBITUX (cetuksymab);
 • w nowotworach neuroendokrynnych trzustki:
  AFINITOR (ewerolimus),
  SUTENT (sunitynib);
 • w rakach trzustki:
  ABRAXANE (nab-paklitaksel);
 • w raku gruczołu krokowego:
  ZYTIGA (octan abirateronu)
  XTANDI (enzalutamid);
 • w raku żołądka:
  HERCEPTIN (trasuzumab);
 • w raku podstawnokomórkowym skóry:
  ERIVEDGE (wismodegib).

Poradnia Onkologiczna zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Poradnia Onkologiczna zajmuje się również obserwacją pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym i zlecaniem niezbędnych badań  mających na celu wykluczenie nawrotu choroby nowotworowej.

Kontakt z oddziałem:

 1. Ordynator: dr n. med. Marek Szwiec – 68 32 96 527
 2. Pielęgniarka Oddziałowa: mgr pielęgniarstwa Anna Gwara – 68 32 96 531
 3. Sekretariat Oddziału Onkologii, Ordynator – tel/fax 68 32 96 527
 4. Rejestracja Poradni Onkologicznej – tel. 68 329 62 00
 5. Dyżurka Lekarska Oddziału Onkologii (I piętro) – 68 32 96 359
 6. Dyżurka Pielęgniarska Oddziału Onkologii (I piętro) – 68 32 96 537
 7. Dyżurka Pielęgniarska Oddziału Onkologii (II piętro) – 68 32 96 531