Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

ZASADY PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ:

Na Oddział Neurologii pacjenci przyjmowani są w trzech trybach:

1. Nagłe przypadki przyjmowane są w SOR.

2. Pacjent posiadający skierowanie zgłasza się do budynku głównego B, gabinetu 012 (gabinet kwalifikacji przyjęć). Po konsultacji z lekarzem neurologiem chory zostaje przyjęty na Oddział lub zostaje wyznaczony orientacyjny termin przyjęcia i zgłasza się po telefonicznym potwierdzeniu. Gabinet kwalifikacji 012 funkcjonuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Pacjenci z uprzednio wyznaczonym terminem przyjęcia zgłaszają się do gabinetu 014 w bud. B celem założenia historii choroby, po czym udają się na oddział.


Kliniczny Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym świadczy usługi w następującym zakresie:

  • diagnostyki i leczenia udarów mózgu
  • diagnostyki i leczenia innych niż schorzenie naczyniowe chorób układu nerwowego

Oddział liczy 35 łóżek zlokalizowanych w wyremontowanych i zmodernizowanych salach w tym 4 łózka na Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.

Oddział posiada nowoczesną pracownię elektroencefalograficzną z możliwością rejestracji wideo, pracownie polisomnograficzną służącą do diagnostyki zaburzeń snu oraz nowoczesny aparat Dopplerowski Duplex pozwalający na precyzyjną diagnostykę tętnic szyjnych, kręgowych oraz wewnątrzczaszkowych.

Pracownia elektrofizjologii (EMG) zajmuje się diagnozowaniem schorzeń nerwowo-mięśniowych (polineuropatie, mononeuropatie, choroba neuronu ruchowego, uszkodzenie, korzeniowe, miopatie, miastenia).

Do dyspozycji Oddziału pozostaje czynna całą dobę pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego. Podczas pobytu w Oddziale pacjenci objęci są fachową rehabilitacją ruchową świadczoną przez specjalistów z Zakładu Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Zapewnia się też rehabilitację zaburzeń mowy (na etacie pracuje logopeda) oraz opiekę psychologa. Dostępna jest całodobowa diagnostyka biochemiczna.

Poza tym Oddział zapewnia także stałą dostępność konsultacji kardiologicznych, neurochirurgicznych, anestezjologicznych oraz innych specjalności wg potrzeb.

Szeroki zakres badań diagnostycznych dostępnych w Oddziale oraz kwalifikacje personelu pozwalają na rozpoznanie i podjęcie leczenia zdecydowanej większości schorzeń układu nerwowego.

Prowadzimy Programy Terapeutyczne NFZ dla chorych z SM (stosujemy zestaw leków tzn. pierwszej i drugiej linii leczenia stwardnienia rozsianego), spastyki poudarowej kończyn górnych i dolnych toksyna botulinową oraz leczenie immunoglobulinami.

Oddział uczestniczy w programie pilotażowym leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu metodą trombektomii mechanicznej oraz leczenie toksyną botulinową migreny przewlekłej.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskiej w zakresie neurologii.

Pacjenci hospitalizowani na Oddziale mają zapewnioną profesjonalną opiekę lekarską, zatrudnionych jest 10 lekarzy; 8 posiada II stopień specjalizacji, 2 osoby stopień naukowy oraz 20 pielęgniarek i 1 technik obsługujący profesjonalny sprzęt w pracowniach.

Oddział ściśle współpracuje także z Kliniką Neurologii w Poznaniu.

Kontakt z Oddziałem:

  • Kierownik Oddziału: dr n. med. Szymon Jurga – 68 329 64 84
  • Pielęgniarka Oddziałowa – Irena Kusiowska – 68 329 64 87
  • Dyżurka Lekarska – 68 329 64 85
  • Dyżurka Pielęgniarska – 68 329 64 87
  • Sekretariat – 68 329 63 18