Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Neonatologii

Kliniczny Oddział Neonatologii składa się z pododdziałów i świadczy usługi w następującym zakresie:

 • Noworodki Fizjologiczne (w systemie Rooming- in)
 • Patologia Noworodka (O/PN)
 • Intensywna Terapia Noworodka (OITN)

Zakres świadczonych usług:

 1. Opieka nad noworodkiem zdrowym i chorym
 2. Programy profilaktyczne
 3. Poradnia Patologii Noworodka
 4. Transport karetką „N” z możliwością prowadzenia hipotermii w czasie transportu
 5. Dydaktyka
 6. Bank Mleka Kobiecego
 7. Leczenie Retinopatii Wcześniaczej
 8. Opieka nad noworodkami po zabiegach chirurgicznych
 9. Programy lekowe (Profilaktyka Zakażeń Wirusem RS)

W OITN przebywają dzieci wymagające diagnostyki i terapii – zarówno chore noworodki donoszone jak i dzieci z porodów przedwczesnych.
Pacjentami Oddziału są dzieci urodzone w tutejszym Szpitalu, a także noworodki przywiezione transportem „N” do leczenia z innych Szpitali.
Oddział posiada III stopień referencyjny – to jest kompetencje i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami z zakresu patologii noworodka, w tym wcześniakami o krańcowo niskiej masie urodzeniowej – czyli około 500 gram.

Oddział posiada nowoczesny sprzęt do intensywnej terapii noworodka w tym respiratory do konwencjonalnej wentylacji ciśnieniowej oraz wentylacji oscylacyjnej. Mamy możliwość zastosowania tlenku azotu, co umożliwia leczenie noworodków z nadciśnieniem płucnym oraz hippoplazją płuc. Noworodki z objawami niedotlenienia z całego województwa leczone są z zastosowaniem hipotermii leczniczej. Posiadamy nowoczesną aparaturę monitorującą i diagnostyczną do badań usg, rtg, echo, aEEG, EEG, RetCam, TK, MR.

Oddział Patologii Noworodka

W OPN hospitalizowane są dzieci wymagające szerszej diagnostyki, obserwacji i leczenia, które nie potrzebują intensywnej terapii i wsparcia funkcji oddechowych. Trafiają tu m. in. noworodki z porodów przedwczesnych, ciąż patologicznych, pacjenci opuszczający OITN wymagający dalszego leczenia, jak również przyjęte z domu chore dzieci poniżej ukończonego 1 miesiąca życia.

Oboje rodzice mają prawo do przebywania z noworodkiem przez niemalże cały dzień. Przy wsparciu personelu pielęgniarskiego, neurologopedy, pielęgniarki laktacyjnej, fizjoterapeuty i psychologa umożliwiamy Rodzicom zdobycie praktycznych umiejętności, właściwego karmienia i pielęgnacji dziecka, a także przygotowania i podawania leków. Zachęcamy do kangurowania i samodzielnej pielęgnacji.

Rooming-in umożliwia zdrowemu noworodkowi przebywanie na sali razem z mamą. W ramach takiej opieki możliwe jest również wykonanie niektórych procedur np. fototerapii stosowanej w leczeniu żółtaczki noworodkowej. System całodobowego pobytu noworodka na sali z matką sprzyja karmieniu naturalnemu. Dysponujemy sprzętem do stymulacji i wspomagania laktacji. Profesjonalnych porad laktacyjnych udzielają doradcy laktacyjni.

Poradnia Neonatologiczna otacza opieką dzieci do 2 r. ż, u których występowały problemy w okresie okołoporodowym, zwłaszcza wcześniaki.


Transport „N”– umożliwia przewóz chorych noworodków karetką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt medyczny z udziałem zespołu wyjazdowego (lekarza neonatologa, pielęgniarki neonatologicznej, ratownika medycznego oraz kierowcy). Od października 2019 r. jako jedna z trzech placówek w Polsce mamy możliwość prowadzenia hipotermii już w czasie transportu noworodka do tutejszego Oddziału.

Bank Mleka Kobiecego jest doskonałym uzupełnieniem kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem. Pozyskane mleko od Dawczyń umożliwia żywienie noworodka chorych a zwłaszcza urodzonych przedwcześnie. Podawane mleko kobiece, ze względu na jego niepowtarzalny skład, ma bezcenne znaczenie terapeutyczne (więcej informacji na www.bmk.szpital.zgora.pl).

O bezpieczeństwo i zdrowie dzieci dba doświadczony i przygotowany merytorycznie zespół lekarzy neonatologów oraz zespół pielęgniarek neonatologicznych i położnych. Stosujemy metody postępowania i leczenia zgodne z najnowszymi rekomendacjami. Stale pogłębiamy swoje kompetencje, uczestnicząc w rozmaitych konferencjach i szkoleniach. W ramach działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego zajmujemy się także dydaktyką – szkolimy przyszłych lekarzy, pielęgniarki i położne.

Kierownik Oddziału: dr n. med. Marzena Michalak-Kloc

Pielęgniarka Oddziałowa: Andżelika Goździejewicz

Lekarze oddziału: Jolanta Chronowska, Ewa Rojas-Perez, Karolina Płomińska, Karolina Polanin

Lekarze Rezydenci: Natalia Lebioda, Aleksandra Burzyńska-Pypno, Joanna Jazownik

Dodatkowo z Oddziałem współpracują specjaliści:

 • chirurg dziecięcy
 • neurolog
 • genetyk
 • kardiolog
 • radiolog
 • okulista

Kontakt z Oddziałem:

 • Kierownik Oddziału, dr n. med. Marzena Michalak-Kloc 68 3000 761
 • Sekretariat Oddziału Neonatologii 68 32 96 424
 • Pielęgniarka Oddziałowa, Andżelika Goździejewicz 68 32 96 4 27
 • Gabinet Lekarski Pododdziału Intensywnej Terapii Noworodka 68 32 96 425
 • Gabinet Lekarski Pododdziału Patologii Noworodka 68 32 96 426
 • Pododdział Patologii Noworodka 68 32 96 429
 • Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka 68 32 96 428