Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej

ZASADY PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ:

1. Przyjęcia ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty – pacjent w celu kwalifikacji i wyznaczenia terminu przyjęcia na oddział zgłasza się do Centralnej Izby przyjęć, pokój 012 w bud. B, w godzinach od 8:00 do 13:00 w dni robocze.  

2. Przyjęcia ze skierowaniem pilnym – pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć pokój 012 w dowolnym momencie w zależności od ciężkości schorzenia

3. Pacjent bez skierowania z podejrzeniem schorzenia- zgłasza się do Punktu Triaż w Obszarze Przyjęć i Segregacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wszystkie punkty przyjęć znajdują się od strony ul. Wazów (od Parku Tysiąclecia).

Pacjenci konsultowani są przez lekarza z Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, który decyduje o przyjęciu planowym lub przyjęciu natychmiastowym do oddziału.

Ustalanie terminów przyjęć planowych po konsultacji lekarskiej odbywa się na oddziale, u pielęgniarki oddziałowej lub jej zastępcy.

W dniu wyznaczonym do przyjęcia pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć pokój 014, gdzie powinien posiadać:

1. dowód osobisty

2. w przypadku emerytów i rencistów – aktualną legitymację emeryta lub rencisty

3. adres i telefon najbliższej rodziny lub opiekuna upoważnionego przez pacjenta do czynności cywilno-prawnych (np.: informacje o stanie zdrowia i metodach leczniczych, dostępu do dokumentacji medycznej, wydania rzeczy i środków pieniężnych)

4. Karty informacyjne z wcześniejszego leczenia szpitalnego

5. Posiadane wyniki badań laboratoryjnych

6. Posiadane wyniki badań obrazowych płyty CD z tomografii, rezonansu, Rtg klatki piersiowej, EKG, USG lub innych

7. Dokumentację dotyczącą przebiegu hemodializ, paszporty stymulatorów serca itp.

Pacjentów prosimy, aby koniecznie przygotowali aktualną listę przyjmowanych leków (również suplementów diety).

 • Zalecamy, aby wszystkie leki zabrać ze sobą do szpitala w oryginalnych opakowaniach z widoczną nazwą i dawką leku;
 • Leki rozdzielone w innych pojemnikach, uniemożliwiają ich identyfikację. Te leki należy pozostawić w domu;
 • Osoby przyjmujące insulinę powinny ją mieć w zestawie leków wraz z penem i nakłuwaczem;
 • Torbę z lekami należy przekazać personelowi medycznemu;
 • Żadnych leków i suplementów diety nie wolno przyjmować na własną rękę.

Niezbędne rzeczy osobiste

 • Obuwie domowe i klapki pod prysznic;
 • Szlafrok oraz pidżama lub koszula nocna;
 • Przybory toaletowe (mydło, szampon, szczotka i pasta do zębów, dezodorant, grzebień, przybory do golenia, mały i duży ręcznik, myjka);
 • Woda mineralna niegazowana;
 • Sztućce i kubek;
 • Chusteczki higieniczne;
 • Środki higieniczne (podpaski, wkładki higieniczne)
 • Telefon i ładowarka do telefonu;
 • Adres i telefon najbliższej rodziny lub opiekuna sprawującego opiekę nad pacjentem.

W SZPITALU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA !!!

Do oddziału prosimy nie zabierać zbyt dużego bagażu, biżuterii, dużych sum pieniędzy lub innych kosztownych rzeczy.

TV ODPŁATNE NA SALACH CHORYCH (MONETY 50 gr, 1, 2, 5 zł)

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ w dni robocze w godz. 09.00 – 14.00 TEL: 68-32-96-367 u pielęgniarki oddziałowej lub jej zastępcy

Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej świadczy usługi w następującym zakresie:

Oddział wykonuje pełen zakres zabiegów chirurgicznych zarówno otwartych jak i wewnątrznaczyniowych (endowaskularnych) z zakresu chirurgii naczyń zarówno tętnic jak i żył. Chirurgia naczyniowa zajmuje się naczyniami obwodowymi, czyli praktycznie wszystkimi naczyniami za wyjatkiem:

 • serca i jego naczyń
 • aorty wstępującej – czyli początkowego odcinka aorty przy jej wyjściu z serca,
 • naczyń płucnych
 • naczyń wewnątrzczaszkowych

Głównymi chorobami leczonymi w Oddziale jest niedokrwienie kończyn i innych narządów spowodowane miażdżycą oraz tętniaki aorty i innych tętnic.

Oddział prowadzi w szczególności leczenie operacyjne w zakresie:

Chirurgii wewnątrzczaszkowej (endowaskularnej)

 • leczenie tętniaków aorty piersiowej i brzusznej i rozwarstwień aorty – stentgrafty
 • leczenie przewlekłego niedokrwienia kończyn – przezskórne angiplastyki balonowe z lub bez wszczepienia stentu,
 • leczenie powikłań przetok dializacyjnych i innych dostępów naczyniowych,
 • stentowanie zwężeń tętnic szyjnych,
 • leczenie przewlekłej i ostrej niewydolności żylnej – stentowanie i przezskórna trombektomia farmako-mechaniczna żył biodrowych.

Chirurgii otwartej

 • tętniaków aorty brzusznej i innych tętnic,
 • przewlekłego i ostrego niedokrwienia kończyn,
 • zwężeń tętnic szyjnych w tym wczesnoobjawowych,
 • przyzwojaków tetnic szyjnych,
 • zespołu górnego otworu klatki piersiowej,
 • wytwarzanie przetok dializacyjnych i leczenie powikłań przetok dializacyjnych i innych dostepów naczyniowych.

Zespół oddziału liczy 5 specjalistów w tym 4 ze szczegółową specjalizacją w chirurgii naczyń oraz 15 pielęgniarek ze specjalizacją chirurgiczną.

W skład Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wchodzi:

 • Oddział Chirurgii Naczyniowej ,
 • Poradnia Chorób Naczyń – przyszpitalna.

Kontakt z Oddziałem

 • Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz – 68 329 63 60
 • Pielęgniarka Oddziałowa/Dyżurka Pielęgniarska : Małgorzata Hermanowicz – 68 329 63 67
 • Dyżurka Lekarska – 68 329 63 66
 • Sekretariat – 68 329 63 80