Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej dysponuje 24 łóżkami, na których są leczeni chorzy z następującymi dolegliwościami płuc:

  • nowotwory złośliwe płuc,
  • choroby ropne klatki piersiowej,
  • tzw. odma samoistna (pęknięcie płuca),
  • zaawansowane choroby tarczycy w postaci wola zwykłego lub zamostkowego nieraz wymagającego dostępu przez otwarcie klatki piersiowej lub rozcięcie mostka,
  • ciężkie urazy klatki piersiowej i powikłania oraz chorzy z ciałami obcymi w drogach oddechowych.

Na oddziale wykonywane są w pełnym wymiarze operacje w wymienionych schorzeniach, a także postępowanie (biopsje węzłów chłonnych, powłok, tarakotomia zwiadowcza oraz bronchoskopia zarówno sztywna jak i fiberobronchoskopia).

W oddziale pracuje pięciu specjalistów z zakresu chirurgii klatki piersiowej oraz przysługujący oddziałowi sztab oddanych swej pracy i chorym pielęgniarek.

Kontakt z Oddziałem:

  • Kierownik Oddziału: dr n. med. Roman Lewandowski – 68 32 96 459
  • Pielęgniarka Oddziałowa: Marzena Nowaczyk – 68 32 96 399
  • Dyżurka Lekarska – 68 32 96 460
  • Dyżurka Pielęgniarska – 68 32 96 461
  • Sekretariat: 68 32 96 619